jak ubrać noworodka na wyjście ze szpitala

Jak ubrać noworodka na wyjście ze szpitala?

Ubranka dla noworodka na wyjście ze szpitala muszą być dopasowane do pory roku i warunków pogodowych.

Główną zasadą jaką należy się kierować przy ubieraniu noworodka to zasada +1. Na czym polega? Na ubraniu dziecka w jedną warstwę odzieży więcej niż w tych samych warunkach pogodowych miałaby na sobie osoba dorosła. 


Ale uwaga, ta za­sa­da doty­czy tyl­ko ni­skich tem­pe­ra­tur - po­wy­żej 20 stop­ni C nie ma już za­sto­so­wa­nia (a już na pewno nie można się do niej stosować w upa­ły). 


Fakt, nowo na­ro­dzo­ne dziec­ko po­trze­bu­je wyż­szej tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia, ale tyl­ko w pierw­szych chwi­lach swo­je­go ży­cia. Więk­szość do­no­szo­nych no­wo­rod­ków nie ma pro­ble­mów z ter­mo­re­gu­la­cją, większość wcześniaków też wy­kształ­ca­ ją do cza­su pla­no­wej daty po­ro­du.

Jak ubrać noworodka na wyjście ze szpitala w zależności od pogody?

  • Je­śli tem­pe­ra­tu­ra na zewnątrz jest zbli­żo­na do tej, która panowała w szpitalu – dziec­ko może zo­stać w tym, w czym było na od­dzia­le.
  • Je­śli na zewnątrz jest cie­plej niż w szpitalu, jed­na war­stwa odzieży w zu­peł­no­ści wy­star­czy.
  • Jeśli na zewnatrz jest zimniej niż w szpitalu, duże znaczenie ma to, czym wracacie do domu. Zwróć też uwagę, jaką trasę musicie pokonać ze szpitala do auta.

Są takie szpi­ta­le, w któ­rych można podjechać pod same drzwi. Ale są też takie, w których to niemożliwe, więc musisz być przygotowana, że będziesz musiała z dzieckiem przejść kilkadziesiąt metrów.


Jeśli noworodek będzie na zewnątrz dosłownie chwilę, nie musisz ubierać go w kombinezon. Wystarczy ciepły kocyk, który narzucisz na fotelik. 


Je­śli na­to­miast musisz wrócić do domu pie­cho­tą lub przej­ść dłuższy dy­stan­s, wte­dy ubierz noworodka wg „za­sa­dy +1” i do­da­j ko­cyk albo osło­nę na gon­do­lę. 

Zobacz nasze ubranka dla noworodków:

Schemat, który ułatwi wybór odpowiedniego stroju dla noworodka

Wiosna

Wiosną założ dziecku body i spodenki lub pajacyk z zakrytymi stópkami. Dodatkowo cienki sweterek i czapeczkę. Miej też pod ręką cienki kocyk, by w razie czego nakryć nim dziecko albo specjalny odpowiedni śpiworek do fotelika. 

Lato

Latem wystarczy bawełniany komplet - body plus spodenki lub rampers. Pamiętaj o flanelowej pieluszce, która posłuży jako cienki kocyk. 


Co z czapeczką? Czapeczka ma zapobiegać utracie ciepła przez skórę głowy. Ale kie­dy jest cie­pło, to wręcz wska­za­ne jest, żeby nad­miar cie­pła miał dro­gę uj­ścia. W bardzo ciepłe dni nie zakładamy noworodkowi czapeczki!

Jesień

Jesienią przyda się body ze spodenkami lub pajacyk, ciepły sweterek lub bluza. Obowiązkowo cieplejsza czapka i kocyk. 

Zima

Zimą najlepiej sprawdzi się ciepły śpiworek. Dziecko ubieramy w  śpioszki lub pajacyk ze stópkami. Pamiętaj o ciepłym kocu, chroniącym przed zimnem i wiatrem. 

Zobacz nasze ubranka i akcesoria dla noworodków:

Do poczytania: