Reklamacje

Wkładamy bardzo dużo serca w produkty, które otrzymujecie i staramy się, by były wykonane z największą starannością i były najwyższej jakości. Wasze zgłoszenia pomagają nam tworzyć lepsze produkty w przyszłości.

Każdą reklamację uważnie rozpatrujemy i dążymy do tego byście byli zadowoleni ze sposobu rozwiązania reklamacji. Aby zgłosić reklamację wyślij mail na adres: reklamacje@rogerpublishing.pl z dokładnym opisem, numerem zamówienia oraz załącz zdjęcia.

Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta Twoje uprawnienia i obowiązki producenta określone są w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub w opisie produktu na stronie Sklepu (gwarancja).

Reklamację możesz złożyć bezpośrednio w najbliższym serwisie producenta. Wszelkie niezbędne informacje, w tym dane kontaktowe producenta znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu na stronie Sklepu (gwarancja). W przypadku zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji przygotuj dokument zakupu oraz kartę gwarancyjną.

Okres gwarancji znajduje się w dokumencie gwarancyjnym oraz w opisie produktu na stronie Sklepu.