Dzień dobry!


Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie i innych podobnych technologii w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej: www.rpstore.pl,  w ramach której funkcjonuje nasz sklep internetowy i w ramach której świadczymy usługi drogą elektroniczną. 

 
Na wstępie informacja formalna – administratorem strony jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: kontakt@rogerpublishing.pl lub iod@rogerpublishing.pl.NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJEDbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności i plikami cookie.

Składając zamówienia w naszym sklepie internetowym, zakładając konto użytkownika, edytując swój profil, kontaktując się z nami, zapisując się na newsletter, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by w pełni korzystać z funkcjonalności naszej strony i sklepu.

Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Szczegóły opisano w  części I pt.  Polityka prywatności strony internetowej rpstore.pl.

 

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookie i inne technologie, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Ponadto korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookie firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Szczegóły dotyczące plików cookie znajdziesz w części II pt. Polityka plików cookie strony internetowej rpstore.pl.

  I. POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ RPSTORE.PL

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?


Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001008022, NIP: 5252678750, REGON: 365578271, BDO: 000108449.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), w związku z czym wszelkie wyjaśnienia w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z IOD za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: iod@rogerpublishing.pl.

 1. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Przykładamy wielką wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych naszych Klientów. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

 1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez nas wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzystasz. Odbiorcą Twoich danych jest przede wszystkim ROGER PUBLISHING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako administrator danych, a także -  w ograniczonym zakresie, partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie pomagają nam sprawnie prowadzić sklep Internetowy, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w naszym sklepie internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają nas w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Wskazane podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z ROGER PUBLISHING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wyłącznie zgodnie z poleceniami ROGER PUBLISHING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

Twoje dane osobowe, co do zasady, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez dostawcę oprogramowania do obsługi sklepu internetowego Twoje dane mogą trafić poza EOG. Będą to jednak wyłącznie państwa, które zapewniają adekwatny stopień ochrony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej, a w przypadku państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, wyłącznie w przypadku zapewnienia przez nich odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską lub wiążących reguł korporacyjnych.

 1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY I JAKI JEST CEL, PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności naszego sklepu korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w związku z następującymi funkcjonalnościami:

A) Założenie konta użytkownika

Zakładając konto użytkownika w sklepie, musisz podać swoje podstawowe dane (najczęściej imię, nazwisko, adresy do kontaktu, nr telefonu oraz dane do faktury), które przetwarzane są w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy - na żądanie klienta, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do konta.

Twoje dane – jeżeli wyrazisz na to zgodę mogą być również wykorzystywane do działań marketingowych, analitycznych i statystycznych Administratora np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów) dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

B) Składanie zamówienia

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem zamówienia, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w sklepie internetowym i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)realizacja Twojego zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenie jego złożenia oraz zarezerwowania (jeśli taka opcja jest dostępna i ją wybrałeś) lub wysłania do Ciebie lub do punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b)działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność (np. historię Twoich zakupów oraz zachowań na naszej stronie) dzięki czemu możemy lepiej dostosować się nie tylko do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, ale także Twoich preferencji)). Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

c)ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 

d)wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.
W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

C) Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

D) Odwiedzanie strony internetowej

Podczas korzystania ze Strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego; od użytkowników naszej strony www, mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydujesz się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

E) kontakt za pomocą Chatu

Twoje Dane Osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem Chata umieszczonego na stronie internetowej naszego sklepu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a)obsługi zapytania poprzez czat - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,

b)w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy,

c)w zależności od treści Twoich wiadomości, działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów  z którymi współpracujemy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej,

d)ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

F) Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez Administratora 

Udział w organizowanych przez nas konkursach wiąże się z koniecznością przekazania nam Twoich danych. Przekazane celem wzięcia udziału w konkursie dane będą przetwarzane w celu wypełnienia naszych obowiązków jako organizatora konkursu, w tym obsługi zgłoszeń, informowania o wynikach i wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród konkursowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą także przetwarzane w celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody będą wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie przez Ciebie danych w zakresie określonym regulaminem danego konkursu jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.

 G) Prowadzenie korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej 

 

Kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane (najczęściej imię, nazwisko, adres do kontaktu). W przypadku skierowania do nas korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, dane przetwarzane są wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

 

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Korespondencja przechowywana jest na serwerach zapewnianych przez zewnętrznego hostingodawcę. Nie możemy precyzyjnie wskazać, kiedy korespondencja jest usuwana, jednakże zawsze możesz napisać do nas i poprosić o sprawdzenie, czy jakaś korespondencja z Tobą jest jeszcze przechowywana, a jeżeli tak, zażądać jej usunięcia.

H) Zapis do newslettera

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Przy obsłudze newslettera korzystamy z usługi GetResponse. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez GetResponse plików cookie zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami: https://www.getresponse.com/legal/social-ads-creator/cookie-policy

W ramach systemu, który wykorzystujemy do obsługi newslettera dokonywana jest segmentacja odbiorców. Tworzymy grupy odbiorców, ze względu na informację o tym, gdzie i kiedy zapisałeś się do naszego newslettera. Przypisanie Cię do określonej grupy odbiorców będzie wpływało na treści jakie będziemy Tobie wysyłać w ramach newslettera. Wprowadziliśmy segmentację odbiorców newslettera, tak abyś otrzymywał możliwie najlepiej dopasowane do siebie informacje.

Dane przekazane nam przez Ciebie w związku z zapisem do newslettera, wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na analizie zachowań subskrybentów newslettera w celu optymalizacji działań mailingowych.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

W każdej chwili możesz również zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania newslettera klikając w stosowny link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

I) Zwroty i reklamacje


Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu lub składasz reklamację dotyczącą zakupionych produktów, to przekazujesz nam dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.


Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenie Twojej reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.
Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

 

 1. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);

d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);

e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). 

Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.  

 Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem: kontakt@rogerpublishing.pl . Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy.

 II.POLITYKA COOKIE STRONY INTERNETOWEJ RPSTORE.PL

 

 

Niniejsza polityka plików cookie i podobnych technologii ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania naszego sklepu w zakresie działania i stosowania plików cookie lub podobnych technologii.

 1. ZGODA NA COOKIE


Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Tobie informacja na temat stosowania plików cookie. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookie oraz zmieniając ustawienia plików cookie w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookie.

Wizyta na każdej stronie internetowej powoduje, że może ona przechowywać określone informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Dane te mogą dotyczyć Twoich preferencji lub urządzenia z jakiego korzystasz, a ich celem jest głównie zapewnienie sprawniejszego działania witryny. Informacje te zwykle nie identyfikują Cię personalnie, a  dzięki nim możesz korzystać z witryny w sposób bardziej dostosowany do Twoich potrzeb. Szanując Twoje prawo do prywatności umożliwiamy zarządzanie plikami cookie. W poszczególnych zakładkach, możesz dowiedzieć się więcej o rodzajach cookie oraz celach jakim służą i zmienić swoje ustawienia. Miej jednak na uwadze, że blokowanie niektórych typów plików cookie może mieć wpływ również na Twoją wygodę korzystania z witryny i usług.

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE i DO CZEGO ICH UŻYWAMY ?

 

Cookie to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookie stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszego Sklepu Internetowego, a także realizację ich kluczowych funkcji.

Ponadto, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookie wyrazisz zgodę, pliki cookie mogą także ułatwić Tobie korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu ich zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.

Pliki cookie pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • zapamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
 • zapamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych.

3. CZY PLIKI COOKIE ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Korzystając z naszego sklepu internetowego masz możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookie wyrazisz zgodę, pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Ciebie). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej osobie, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w sklepie- a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookie, na których stosowanie wyraziłeś zgodę (np. cookie marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).
W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookie, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia rozdziału Polityka prywatności, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookie, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty na naszej stronie (tzw. baner plików cookie).

 1. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIE?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookie, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania naszego sklepu internetowego oraz realizacji ich podstawowych funkcji (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie Twojej zgody.  W każdej chwili możesz zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookie na naszej stronie (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookie może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookie nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji osób odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora. W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookie są konieczne do prawidłowego świadczenia usług dostępnych w ramach sklepu internetowego– podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 1. CZY MOŻNA SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIE?

Zawsze możesz sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookie w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).
Dodatkowo, w każdej chwili możesz zmienić zakres stosowania technologii plików cookie i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę - nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. newsletter).

 1. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIE SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?

Pliki cookie wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią. 

Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przechodzisz w tryb offline, podczas gdy sesyjne pliki cookie są usuwane, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę internetową.

W sklepie internetowym używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie w określonych poniżej celach:

Niezbędne pliki cookie 


Typ: sesyjne pliki cookie

Administrowane przez: Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej strony i  zapewnienia podstawowych funkcji związanych z zakupami i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone.

Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Ten rodzaj cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych.

Analityczne pliki cookie

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Strony trzecie

Cel: Ten rodzaj cookie pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo, dlatego nie identyfikują Cię personalnie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookie nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności. 

Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. 


Pliki cookie do celów marketingowych 

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Strony trzecie

Cel: Te pliki cookie śledzą Twoje nawyki przeglądania, aby umożliwić nam wyświetlanie reklam, które mogą Cię zainteresować. Te pliki cookie wykorzystują informacje o Twojej historii przeglądania, aby pogrupować Cię z innymi użytkownikami o podobnych zainteresowaniach. Ten rodzaj cookie służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostoswane do Twoich preferencji. Cookie zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach, nie sprzedajemy tych danych stronom trzecim. 

Funkcjonalne pliki cookie

 

Typ: trwałe pliki cookie

Administrowane przez: Roger Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane podczas korzystania z naszej strony, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest personalizowanie ustawień i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz ze strony. Ten rodzaj cookie pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach. Korzystamy z tych danych, aby ulepszać doświadczenia związane z zakupami, zapobiegać błędom, testować nowe funkcjonalności, a także przeprowadzać analizy dotyczące doświadczeń użytkownika. 

 1. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIE BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookie, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres. 

Zebrane przez pliki cookie dane osobowe dotyczące osoby niebędącej Klientem sklepu internetowego (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie zarezerwowała produktu, nie posiada konta), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.
Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby dana osoba miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

 1. JAK MOŻESZ  ZARZĄDZAĆ SWOIMI PREFERENCJAMI?

 

Przeglądarka internetowa (przeglądarka stron WWW) domyślnie pozwala na korzystanie z plików cookie. Ustawienia domyślne mogą w każdej chwili zostać zmienione przez Użytkownika.

 

Sposób wyłączenia domyślnej obsługi Cookie i innych podobnych technologii zależy od systemu operacyjnego i przeglądarki użytkownika. W ustawieniach przeglądarek takich jak Internet Explorer, Safari, Firefox lub Chrome możesz wybrać, które pliki cookie akceptujesz, a które nie. Miejsce, gdzie dostępne są te ustawienia zależy do rodzaju przeglądarki, z której korzystasz. Jeśli zdecydujesz się nie akceptować wybranych plików cookie technicznych lub funkcjonalnych, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszej Strony lub narzędzi naszej Usługi zwłaszcza tam, gdzie wymagane jest uwierzytelnienie i autoryzacja Użytkownika. 

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat tego jak zarządzać lub usuwać pliki cookie w Twojej przeglądarce, wystarczy odwiedzić odpowiednią z poniższych stron:

 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-PL
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie
Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/en/controlPages.html#manageCookie

 

 1. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIE?

W przypadku plików cookie, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Sklepu Internetowego, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie sklepu, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze sklepu.

 

 1. GOOGLE ANALYTICS

 

Sklep wykorzystując Google Analytics uzyskuje takie dane jak: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach sklepu,

czas spędzony na stronie sklepu oraz na jego podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do strony.

 

Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.

 

W ramach Google Analytics nie gromadzimy danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają charakteru danych osobowych. 

 

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcam do zapoznania się z tymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 

 1. LOGI SERWERA


Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 1. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki plików cookie, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: kontakt@rogerpublishing.pl