Fundacja Medycyny Prenatalnej im. ErnestaWójcickiego

Nasza pomoc

Zapewniamy pomoc psychologiczną prawną i diagnostyczną w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Zakres naszego wsparcia obejmuje również rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych. Prowadzimy także szkolenia dla personelu medycznego i placówek medycznych, pracodawców i firm. Bardzo ważna jest dla nas też działalność edukacyjna i projekty społeczne.

Fundacja

Czym są dobre produkty?

Wszystkie powstają z myślą o wspieraniu fundacji.

Całkowity dochód ze sprzedaży produktu przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego.

Kategoria

Fundacja

Fundacja Medycyny Prenatalnej im. Ernesta Wójcickiego koncentruje się na bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej oraz na wsparciu diagnostycznym dla kobiet oraz ich rodzin w trudnych sytuacjach okołoporodowych. Niesie pomoc specjalistyczną rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych. Prowadzi badania dla personelu medycznego i placówek medycznych oraz firm. Bardzo ważna jest też dla niej
działalność edukacyjna i projekty społeczne.