Koordynator/Koordynatorka Produkcji Odzieży - Kupiec/Kupczyni