Ciąża i poród

6 produktów, które ułatwiają laktację. Wybór specjalistów

Co powinno się znaleźć w wyprawce świeżo upieczonej mamy, aby maksymalnie ułatwić sobie karmienie piersią? Zobacz top 6 produktów wybrane przez naszych specjalistów. 

Odciąganie mleka kobiecego, czyli wszystko o laktatorach

Po­wo­dów od­cią­ga­nia po­kar­mu jest co naj­mniej 6. Jaki lak­ta­tor wy­brać? Jak pra­wi­dło­wo prze­cho­wy­wać od­cią­gnię­te mle­ko? Jak dbać o hi­gie­nę przy od­cią­ga­niu? Od­po­wia­da­my na wszyst­kie waż­ne py­ta­nia.